2 comments 23 August 2009

Museum's are hot these days. At least, debates on Dutch museums keep on going. Sometimes it's about negative news, such as the renovation of the Rijksmuseum of Art and History which continues to take longer and gets more and more expensive, or the National Museum of History in Arnhem of which the content remains a mystery... sometimes it's about good news, such as the Hermitage Amsterdam, a great new museum (built within budget and period), and the Giroloterij Museum Price 2009.

This price of €100,000 will be given to one of the by jury selected museums best able to tell Dutch history to its visitors. The nominees are:
  • Beeld & Geluid experience / Sound and Vision Experience
  • Het Dolhuys
  • Nederlands Openluchtmuseum / Dutch Open Air Museum
  • Het Spoorwegmuseum / Dutch Railway Museum
  • Tropenmuseum
You can vote for the best museum: Museum Prijs 2009.

On the history of the sciences, The Dolhuys is of course the one. On the history of technologies, you can consider Sound & Vision and the Railway Museum. Cultural history is shown in Open Air Museum and Tropenmuseum. Likely winners are Dolhuys, Open Air and Railway Museum. We'll see on 24 September...


0 comments 21 August 2009

Taken from Ublad.uu.nl:
Zo’n twintig jaar geleden werd de term ‘evidence-based medicine’ (EBM) ge├»ntroduceerd. Bij het maken van een keus voor de behandeling van een pati├źnt diende de arts gebruik te maken van wetenschappelijk bewezen inzichten. Schrijf een essay over dit thema en ontvang voor 250 euro aan boekenbonnen. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het Ublad.
De tweede ‘Nacht van Descartes’ – die plaatsvindt op 24 september in de Geertekerk in Utrecht - is gewijd aan 'evidence-bases medicine' (EBM). Voor die gelegenheid hebben het Descartes Centre, Studium Generale en het Ublad een prijsvraag over dit fenomeen uitgeschreven.
Vragen die geopperd worden zijn: Had de geneeskunde zich voorheen dan niet op de wetenschap gebaseerd? Hoefde de effectiviteit van medische ingrepen voorheen niet te zijn bewezen? Is de geneeskunde sindsdien beter en effectiever geworden? Kan de introductie van EBM misschien ook worden verklaard door factoren van niet-medische aard? Wat heeft EBM bijvoorbeeld te maken met het streven naar kostenbeheersing in de zorg en met de juridisering van het medisch handelen? En heeft EBM bijgedragen aan een versterking van de medische professie of vormt het juist een bedreiging voor haar autonomie? Kortom: hoe moeten we Evidence-based medicine als fenomeen begrijpen en evalueren?
Studenten en medewerkers van de UU en het UMC worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage over dit thema per e-mail te sturen naar a.heijnen@ublad.uu.nl. De bijdrage mag niet langer zijn dan 800 woorden en moet uiterlijk op dinsdag 1 september binnen zijn – voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de auteur. Een jury bestaande uit Yvonne van Rooy (College van Bestuur), Herman Philipse (Universiteitshoogleraar), Frank Huisman (Descartes Centre / UMC), Melanie Peters (Studium Generale) en Armand Heijnen (Ublad) beoordeelt de bijdragen. Het bekroonde essay wordt gepubliceerd in het Ublad voorafgaand aan de Nacht van Descartes. De auteur krijgt bovendien een prijs bestaande uit boekenbonnen ter waarde van 250 Euro.